โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฝ่าวิกฤตโควิด19 ณ บ้านแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม2564 เด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กหญิงภัศราพรรณ วงค์วัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับอาจารย์มานิตย์ ขันธสีมา ผู้อำนวยการพุทธสถานเชียงใหม่ และคณะ พุทธสถานเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมจิตอาสาพุทธสถานเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่าย ร่วมด้วยช่วยรับบริจาค และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จากผู้ให้การสนับสนุนหลายๆภาคส่วน นำไปส่งมอบให้ ชุมชนบ้านแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถูกสั่งปิดหมู่บ้านตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ทางคณะไม่ได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้าน แต่อย่างใด ได้ทำการส่งมอบสิ่งของไว้ ณ ที่ด่านป้องกันโรคบ้านแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดโครงการขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้โครงการนี้จัดทำขึ้นก่อนประกาศให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำหนด การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ภาพโดย : นายสุพจน์ โสตถิสกุล(โฟโต้จิตอาสา)

ร่วมแสดงความคิดเห็น