ศปก.อำเภอสูงเม่น ทำงานอย่างเข้มข้นสกัดโควิด-19 ทุกรูปแบบชาวบ้านร่วมมือเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่นจ.แพร่/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสูงเม่น(ศปก.อ.สูงเม่น) สั่งการให้ ศปก.หมู่บ้าน ปฏิบัติการประเมินสภาพที่อยู่อาศัยให้คำแนะนำในการกักตัวและลงแอพพลิเคชั่น Home Quarantine ในการติดตามการกักตัวบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมี จนท.รพ.สต. อสม. กำนัน ผญบ. ขอรายงานผู้เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 60 ลว. 2 ส.ค.64

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค.64 ทั้งหมดจำนวน 23 คน ดังนี้
1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด จำนวน 13 คน (จากแคมป์คนงาน จำนวน 0 คน)
สแกน QR Code แพร่ชนะ จำนวน 13 คน
ยอดทั้งหมด จำนวน 482 คน
เดินทางออก จำนวน 220 คน
คงเหลือ จำนวน 262 คน

2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด จำนวน 10 คน
สแกน QR Code แพร่ชนะ จำนวน 10 คน
ยอดทั้งหมด จำนวน 486 คน
เดินทางออก จำนวน 237 คน
คงเหลือ จำนวน 249 คน
(ข้อ 1. + ข้อ 2 ลง App HQ แล้ว 21 คน ไม่ได้ลง 2 คน เพราะ -1. โทรศัพท์ไม่รองรับ App. 2. ได้รับวัคซีน AZ เข็ม 1 เกิน 28 วัน

3. พื้นที่ควบคุมสูง 11 จังหวัด จำนวน 0 คน
สแกน QR Code แพร่ชนะ จำนวน 0 คน
ยอดทั้งหมด จำนวน 56 คน
เดินทางออก จำนวน 16 คน
คงเหลือ จำนวน 40 คน

4. จำนวนผู้กักตัวทั้งหมด จำนวน 511 คน ดังนี้
4.1 กักตัวใน HQ จำนวน 495 คน
4.2 กักตัวใน LQ จำนวน 16 คน ดังนี้
– LQ หัวฝาย จำนวน 2 คน เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่ ประเมินที่พักอาศัยไม่เหมาะสม
– LQ บ้านเหล่า จำนวน 4 คน -เนื่องจากประเมินที่พักอาศัยไม่เหมาะสม (#จากคนแพร่ไม่ทิ้งกัน)
– LQ ร่องกาศ จำนวน 3 คน เนื่องจากกลับมากจากแคมป์ กทม. + ประเมินที่พักอาศัยไม่เหมาะสม (#จากคนแพร่ไม่ทิ้งกัน)
– LQ บ้านปง จำนวน 3 คน เนื่องจากประเมินที่พักอาศัยไม่เหมาะสม
– LQ เวียงทอง จำนวน 1 คน เนื่องจากประเมินที่พักอาศัยไม่เหมาะสม
– LQ ดอนมูล จำนวน 3 คน เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ประเมินที่พักอาศัยไม่เหมาะสม
สรุปยอดผู้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่
– เดินทางมาทั้งหมด จำนวน 1,025 คน
– เดินทางออกนอกพื้นที่ จำนวน 473 คน
– ยังอยู่ในพื้นที่ จำนวน 552 คน

5. ผู้ติดเชื้อวันนี้ +1 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 28 ราย
51 รักษาหายแล้ว จำนวน 21 ราย
5.2 อยู่ระหว่างรักษา จำนวน 7 ราย


ร่วมแสดงความคิดเห็น