คลัสเตอร์แม่ค้าขายของแม่สรวยลามทั้งครอบครัว ล่าสุด ผญบ.สั่งล็อกดาวน์หมู่บ้าน หวั่นระบาดวงกว้าง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ทีมระบาดวิทยาอำเภอแม่สรวย นำโดย นายสามารถ แก้วพลิก พร้อมด้วย เทศบาลตำบลแม่สรวย ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ร่วมกันหารือการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งปรากฎมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย นักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ติดเชื้อ 1 ราย สืบเนื่องจากเปิดคลัสเตอร์แม่ค้าขายของติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา และพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อเพิ่มในครอบครัวผู้ป่วยคือ สามี บุตร น้องสาว มารดาผู้ป่วย หลาน ป.5 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย หลาน ม.1 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

โดยทีมระบาดวิทยาอำเภอแม่สรวย ได้ร่วมกันหามาตรการการป้องกันและการะบาดของโรคในสถานศึกษา ได้ทำการสอบสวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้สัมผัสกับนักเรียนผู้ป่วยทั้ง 2 ราย แบ่งเป็น 2 ทีม คือ ทีม โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สอบสวนทั้งหมด 43 ราย แบ่งเป็น ความเสี่ยงสูง 12 ราย ความเสี่ยงต่ำ 31 ราย

และทีมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สอบสวนทั้งหมด 50 ราย แบ่งเป็น ความเสียงสูง 11 ราย ความเสี่ยงต่ำ 39 ราย
และจะทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูง รวมทั้งหมดอีก 23 ราย ในวันที่ 4 ส.ค.2564 ต่อไป และ ได้ออกใบกักตัวให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทุกราย ทางด้าน ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 ต.แม่สรวย พร้อมด้วยทีม อสม. นายกเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมาชิกเทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้ให้มูลนิธิกู้ภัยแสงแก้วโพธิญานมาร่วมพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ที่บ้านผู้ป่วย จากนั้นได้มีจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้าน มีมติปิดล็อกดาวน์หมู่บ้าน เป็นการชั่วคราว ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหมู่บ้านและห้ามบุคคลในหมู่บ้านออกนอกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น