กรมวิทย์ฯ เผยผลเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 “เดลตา”​ กระจายแล้ว 74 จังหวัด

วันนี้ (4 ส.ค.64) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการว่าแนวโน้มในภาพรวมของประเทศจากข้อมูลการเฝ้าระวังระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 30 กรกฎาคม 2564 จากการสุ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,547 ราย เป็นสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) จำนวน 1,993 ราย (78.2%) สายพันธุ์อัลฟ่าจำนวน 538 ราย (21.2%) และสายพันธุ์เบต้าจำนวน 16 ราย (0.6%)

กรมวิทย์ฯ เผยโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ากระจายทั่วไทย

ส่วนภูมิภาคสุ่มตรวจจำนวน 1,318 ราย เป็นสายพันธุ์เดลต้า 934 ราย (70.9%) สายพันธุ์อัลฟ่า 368 ราย (27.9%) และสายพันธุ์เบต้า 16 ราย (1.2%) โดยขณะนี้สายพันธุ์เดลต้าพบ 74 จังหวัด ส่วนสายพันธุ์เบต้าสัปดาห์นี้พบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พบมากที่สุดที่จังหวัดยะลา 14 ราย จังหวัดสงขลาและตรังจังหวัดละ 1 ราย

กรมวิทย์ฯ เผยโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ากระจายทั่วไทย

สำหรับสายพันธุ์แลมด้าที่พบในแถบประเทศอเมริกาใต้ ยังไม่พบในประเทศไทยแต่อย่างใดและยังเป็นเพียงสายพันธุ์ที่น่าสนใจ (Variant of Interest) ตามการแบ่งระดับขององค์การอนามัยโลก (WHO)

ร่วมแสดงความคิดเห็น