แจ้งกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยฉีดวัคซีนทุกแห่ง ยันเป็นข่าวเท็จกรณีเด็กอายุ 12 ปีในเชียงใหม่ให้เข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ ไม่เป็นความจริง

วันนี้ (4 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึง ข้อมูลการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 257,536 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และหลังจากเสร็จสิ้นแคมเปญการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ในสัปดาห์นี้ จะมีการเรียกคิว ก๋ำแปงเวียง ของประชากรกลุ่มอายุ 18-59 ปี ให้เข้ามารับการฉีดต่อไป

ในส่วนของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถขอเข้ารับการฉีดได้ทุกวัน เฉพาะในหน่วยฉีดที่เป็นโรงพยาบาลเท่านั้น โดยแพทย์จะทำการประเมินและตรวจสอบสุขภาพทารกในครรภ์ให้ก่อนการฉีด และระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 นี้ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค สามารถ Walk in เช้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยภาคเช้าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ได้รับแจ้งจาก “ก๋ำแปงเวียง” ให้มารับการฉีด ภาคบ่ายจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่สามารถ Walk in เข้ามาฉีดได้

สำหรับแคมเปญพิเศษ “ความกตัญญู ฮักพ่อ ฮักแม่ พาไปฉีดวัคซีน” ซึ่งจะรณรงค์ฉีดกลุ่มเสี่ยงสูงเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์นี้ (วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564) สำหรับผู้ที่พาพ่อ-แม่ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ที่พา พ่อ แม่ไปฉีดวัคซีน จะได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีน 1 คน/1 ครอบครัว ณ ศูนย์ฉีดประจำทั้ง 25 อำเภอ เฉพาะอำเภอเมืองจัดบริการ 3 ศูนย์ฉีด คือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พรอมเมนาดา และเซนทรัลเฟสติวัล

ดร.ทรงยศ กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข่าวลือ เรื่องการแจ้งให้เด็กอายุ 12 ขวบ เข้าไปรับการจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่แอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม”นั้น ขอแจ้งว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จ ซึ่งข้อมูลจริง คือ เด็กอายุ 12 ปีที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้นั้น ขณะนี้เป็นนโยบายให้เฉพาะเด็กที่ป่วยด้วย 7 โรคเรื้อรัง เฉพาะใน 13 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเท่านั้น ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้เปิดให้เด็กอายุ 12 ปีทั่วไป จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์แต่อย่างใด หากมีการเปิดให้ลงทะเบียนรับการฉีดได้ ทางศูนย์บัญชาการฯ จังหวัดเชียงใหม่ จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
4 สิงหาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น