ประกาศปิดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มีผลวันพรุ่งนี้ เป็นต้นไป พร้อมย้ายจุดบริจาคสิ่งของ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

ช่วงเย็นวันนี้ (4 ส.ค.64) ทางเพจเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประกาศดำเนินการปิดการให้บริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอปิดให้บริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

และย้ายจุดรับ-มอบอาหารและสิ่งของสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ไปยัง “ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ” ภายในสวนสาธารณะบนพื้นที่ของการรถไฟฯ (ตรงข้ามสถานีรถไฟเชียงใหม่) ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น