ผู้ป่วยโควิด-19 จ.แพร่  วันนี้พบเพิ่ม อีก 45 ราย รวมยอดสะสมแตะที่ 724 รายแล้ว

เภสัชกรเด่น ปัญผญานันท็ รองรายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่แจ้งว่าในจังหวัดพบผู้ติดเชือ 3 ราย..โควิด-19 จ.แพร่ประจำวันที่ 4 ส.ค 64 มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มทั้งหมดจำนวน 45 ราย เป็นกรณีที่ผู้ป่วยติดต่อกลับมารักษาตัวจากพื้นที่เสี่ยงสูง#คนแพร่ไม่ทิ้งกัน 18 ราย..จากผู้ที่พักในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 24 ราย และในพื้นที่จังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 รายมีภูมิลำเนา อ.ร้องกวาง 2รายได้แก่หมู่11 ต.ร้องกวาง และอ.วังชิ้นจำนวน1 รายที่หมู่3 ต.นาพูน

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 724 รายโดยเป็นติดเชื้อสะสมในจังหวัด 180 ราย คนแพร่ไม่ทิ้งกันและกลับมาจากต่างจังหวัดยอดสะสม 295 ราย จากสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้สะสม 243 ราย (เสียชีวิตสะสม3ราย) รักษาตัวอยู่ 259 ราย ซึ่งอยู่ใน รพ.สนาม 135 ราย รักษาหายแล้ว 462 ราย..ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 20 รายมีรอผลตรวจ 181 ราย..เน้นย้ำผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง66 จังหวัดต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด..การ์ดต้องสูงเนื่องจากตัวเลขในจังหวัดยังมีการติดเชื้อเพิ่ม

ขณะเดียวกันสสจ.แพร่ ได้ประกาศ ขอให้ผู้ที่โดยสารรถไฟกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ขบวนที่ 109 วันที่ 31 ก.ค. 64 ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย เวลา 15.45 น. มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 650 ของจังหวัดแพร่ ขอให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่รพ.ใกล้บ้านหรือติดต่องานระบาดวิทยา สสจ.แพร่ โทร 0653670273


ร่วมแสดงความคิดเห็น