พระมหาบุญชิต อติธมฺโม รองจอ.เมืองแพร่ มอบหมายกำนันอนันต์สจ.เดี่ยวนำสิ่งของช่วยเหลือศูนย์กักกัน

พระมหาบุญชิต อติธมฺโม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่. ประธานคณะกรรมการการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นายอนันต์ แดงชนะ กำนันตำบลช่อแฮ ไวยาวัจกร วัดพระธาตุดอยเล็ง และนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 6 อำเภอเมืองแพร่

มอบอาหาร ขนม และน้ำดื่ม ให้กับศูนย์กักตัวเทศบาลตำบลช่อแฮ ซึ่งมีนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระธาตุช่อแฮ. เจ้าหน้าที่เทศบาลช่อแฮ ผู้ใหญ่บ้านน้ำจ้อม ผู้ใหญ่บ้านทุ่งส่วยและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับมอบสิ่งของต่าง . ณ สถานที่กักตัวเทศบาลตำบลช่อแฮ โรงเรียนบ้านใน. ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น