ประชุมปรึกษาหารือผู้นำท้องถิ่นท้องที่สู่แนวทางพัฒนา

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ส.ส.ศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 8พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่พร้อมทีมงานผู้ช่วย นายฉัตรชัย จอมเดช รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ดร.บุญสม ยานะธรรม ผู้ประสานงานเชียงใหม่ เขต 9

มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัวจากภัยโควิด19 ม.21 บ้านกู่ฮัอ ต.บ้านหลวง มอบน้ำดื่มผ้าแมส ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจจุดที่ 1 ,2 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจนายกฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมประชุมปรึกษาหารือผู้นำท้องถิ่นท้องที่แนวทางพัฒนา อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง เชื่อมต่อกันอย่างภาคีในการพัฒนาในอนาคต ภูมิใจไทยตั้งใจพัฒนาให้ประชาชน ร่วมกับ นายอุดมชัย มิตรมหายศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ณ อบต.ปางหินฝน การหารือร่วมกันเพื่อปัญหาจะได้รับการแก้ไขร่วมกันโดยเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น