การรอ หรือ เลือกไม่ฉีด วัคซีนใดๆคือความเสี่ยงที่สูงที่สุด

สำหรับ 1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
(โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด , โรคโตวายเรื้อรัง , โรคมะเร็ง , โรคอ้วน , โรคเบาหวาน , โรคหลอดเลือดสมอง)

“ในสถานการณ์ระบาด ที่วิกฤตขนาดนี้
แม้วัคซีนแต่ละตัวไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากัน
การรอ หรือ เลือกไม่ฉีด วัคซีนใดๆ
คือความเสี่ยงที่สูงที่สุด เสี่ยงยิ่งกว่า ความเสี่ยงใดๆ จากวัคซีน ที่เรากังวล และยิ่งอายุมาก ยิ่งมีโรคประจำตัว
กรุณาพิจารณาฉีด โดยไม่รีรอ ครับ”

อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์
อาจารย์สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยความห่วงใยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น