อำเภอวังชิ้นแจงการช่วยเหลือชาวบ้านดอนกว้าง หมู่ ต.นาพูน และการป้องกันโรคโควิด-19 ในหมู่บ้าน

เมื่อเวลา14.00น.ของวันนี้12ส.ค.64นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น ได้นำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการที่มีผู้ติดเชื้อโควิด19 บ้านดอนกว้าง ม.5 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ และได้มีผู้นำไปโพสต์ในเพจและสื่อออนไลน์ ว่าหมู่บ้านดอนกว้าง ต.นาพูนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวนมาก ทางหมู่บ้านจึงได้ปิด(ล็อคดาวน์)กลัวจะมีการแพร่เชื้อไปให้คนอื่นอีก จึงทำให้คนในหมู่บ้านขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม วอนขอความเมตตาหน่วยงานช่วยเหลือด่วน ตามข่าวไปแล้วนั้น

ทางอำเภอวังชิ้นได้ทราบจากการรายงานมาแล้วเบื้องต้น ได้ให้ทางสาธารณะสุขอำเภอวังชิ้น รพสต.นาพูนและรพ.วังชิ้น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก คัดกรองแยกกลุ่มเสี่ยง กักตัวไว้ 14วันตามมาตรฐาน สบค.หากพบหรือสงสัยมีอาการ ของผู้ที่ติดเชื้อ จะให้ ทาง รพสต.หรือ สสอ.นำตัวส่ง รพ.วังชิ้นไปรักษาตัว โรงพยาบาลสนาม ที่แพร่ ตามขั้นตอนต่อไป ในส่วนผู้ที่กลุ่มเสี่ยงน้อย หรือผู้ที่ไม่ได้สำผัส ก็ให้ใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติทั่วไป ไม่ได้กักกันให้อดอาหารแต่อย่างใด และยังได้ประสานงานให้ อบต.นาพูน จัดทำถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว และ เมื่อวันที่ 7,8 ส.ค.64 ทาง ศปก.วังชิ้นได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายมอบให้แล้วเบื้องต้น ทาง อบต.นาพูน ได้จัดทำถุงยังชีพเตรียมไว้เพิ่มอีกจำนวนหนึ่งจะทยอยมอบให้ไม่ได้นิ่งนอนใจปล่อยปละละเลย ทุกหน่วยงาน ในพื้นที่ ต.นาพูน อ.วังชิ้นฯได้ ทำงานกันอย่างเต็มที่ ขอให้เห็นใจและเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในหน้าที่ที่เสี่ยงอยู่ด่านหน้าด้วย โดยเฉพาะ อสม.รพสต. ที่อยู่ในพื้นที่ ทาง ศปก.วังชิ้นฯก็จะได้ประชุม ประเมินติดตามสถานการณ์ เพื่อเยียวยาแก้ไขต่อไป

โดยในวันนึ้นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น พร้อมด้วย นายกีระติ เวียงนาค สสอ.วังชิ้น และ นพ.อมรพันธ์ สมร ผอ.รพ.วังชิ้น นำบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ รพ.วังชิ้น ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) เชิงรุกให้กับประชาชน บ้านดอนกว้าง ม.5 ต.นาพูน อ.วังชิ้น ฯ ตามมาตรการของสาธารณสุข และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จำนวน 349 คน แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 14 คน กลุ่มเสี่ยงต่ำ 48 คน ประชาชนทั่วไป 277 คนและมอบอาหารกลางวันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้กับผู้ที่มาตรวจหาเชื้อทุกราย ณ ลานอเนกประสงค์ บ.ดอนกว้าง ฯ สำหรับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน บ.ดอนกว้าง ฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวตามมาตรการ ฯ จำนวน 20 คน ซึ่งมีข่าวนำเสนอทางสื่อโซเชียลฯ ว่าไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ทำให้ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มนั้น อบต.นาพูน ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ต้องกักตัวดังกล่าวในห้วงระยะเวลา 14 วัน ทั้ง 20 ราย เรียบร้อยแล้วและได้เตรียมถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับประชาชนไว้แล้วจำนวน 111 ชุดพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 400 แพ็ค(โหล)กรณีมีผู้ที่ต้องกักตัวและได้รับผลกระทบเพิ่มเติมหลังจากทราบผลการตรวจเชื้อในวันพรุ่งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น