จ.ลำพูนวันนี้ (25 ส.ค) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย คลัสเตอร์ “แพนดอร่า” เพิ่ม 16 รวมสะสม 174 ราย

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นพ.สุริยพงณช์ สุริยพงฑากุล รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 24 ราย รับกลับมารักษา “รับคนลำพูนกลับบ้าน” อีก 1 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 24 สิงหาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 1,081 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 11 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 259 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 49 ราย รพ.สนามเวียงยอง 104 ราย รพ.สนามป่าซาง 45 ราย รพ.อื่นๆ 61 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสม 811 ราย

รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การแก้ไขปัญหา โดยการสุ่มคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในอาชีพต่างๆ อาทิ คนขับรถรับส่งสินค้า แรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย พนักงานในสถานประกอบการ รวมถึงอาชีพค้าขายในตลาด ทางจังหวัดลำพูนก็ได้มีการสุ่มตรวจป้ายเชื้อตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยทีมงานของสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมกับ โรงพยาบาลลำพูน อาทิ พนักงานรับส่งสินค้า ล้งลำไย สถานประกอบการ และตลาด ด้วยการตรวจ ATK

ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตัว DMHTT ต้องให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตาม DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ให้มีการสังเกตอาการเจ็บป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัด หากท่านมีอาการไข้หวัด มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ ให้ท่านสงสัยตัวเองไว้ก่อน ว่าท่านอาจจะมีการติดเชื้อโควิด-19 ให้ท่านรีบไปรักษาตัวเองที่โรงพยาบาลหรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน ซึ่งทางสถานพยาบาลจะทำการป้ายเชื้อโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจแบบ ATK ในการตรวจสอบคัดกรอง และประเมินท่านเบื้องต้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หากมีการพบผลบวกในการตรวจแบบ ATK จะต้องนำไปตรวจในรูปแบบ PCR ยืนยันผลอีกครั้ง ซึ่งทางสถานพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดลำพูน สามารถตรวจป้ายเชื้อในรูปแบบ PCR ได้ทุกอำเภอ

ด้านสถานการณ์เตียงในการรองรับของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำพูน เตียงผู้ป่วยในส่วนของภาครัฐ มีจำนวน 401 เตียง ใช้ไปแล้ว 210 เตียง คิดเป็นร้อยละ 52.37 % ยังมีเตียงว่างอยู่ 191 เตียง คิดเป็น 47.63% เตียงผู้ป่วยในส่วนของภาคเอกชน มีเตียงทั้งหมด 101 เตียง ใช้เตียงไปแล้ว 48 เตียง คิดเป็น 47.52% ยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้อีก 53 เตียง คิดเป็น 52.48 % .

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ทางด้านผู้ว่าฯ ย้ำ !! มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก ในโรงงาน หรือ สถานประกอบการ “เป็นหน้าที่ของโรงงานนั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค”

หลักเกณฑ์สำคัญหากพบผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 ของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด หรือจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คนขึ้นไป หรือพบการติดเชื้อต่อเนื่องนานกว่า 14 วัน ในจำนวน 28 วัน โรงงานจะต้องจัดหาที่พักให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อ (Factory Isolation) จัดหาโรงพยาบาลสนาม

โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ การควบคุมยานพาหนะ การเดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดสู่ชุมชน (Seal Route) มีมาตรการควบคุมการดำเนินการ Bubble & Seal อย่างเข้มงวด อาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานความมั่นคง (ทหาร ตำรวจ) และ อสม. เพื่อควบคุมกำกับติดตามอย่างเข้มงวด

โดยที่ผ่านมาจังหวัดลำพูน ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆของโรงงาน/สถานประกอบการ ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการภาคการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ขอบตึณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น