ชวนอุดหนุนลำไยอีดอลำพูน 3 กก. 100 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จากผลกระทบโควิด-19 ที่ปั้มน้ำมัน ปตท.ประตูโขง ลำพูน

พาณิชย์จังหวัดลำพูน ชวนอุดหนุนลำไยอีดอลำพูน 3 กก. 100 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จากผลกระทบโควิด-19 ห้ามพลาด ชิมลำไยสีชมพู และพวงทอง แวะซื้อมะนาวยักษ์ และสินค้าเกษตรหลากหลาย มีที่นี้ที่เดียว ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ณ ปั้มน้ำมัน ปตท.ประตูโขง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2564 นี้เท่านั้น
โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ปั้มปตท.ประตูโขงลำพูน (หจก.ช.ชญาปิโตรเลียม) จัดพื้นที่ปันสุข จำหน่าย “ลำไยลำพูน” สินค้าเกษตรกรหลากหลาย ทั้งสด แปรรูป และสินค้าชุมชน เพื่อเพิ่มช่องการตลาดให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สุดสัปดาห์นี้ ห้ามพลาด!! ลิ้มลองลำไยอีดอหนองช้างคืน ลำไยชมพู พ่วงทอง สดจากสวนส่งตรงจากอำเภอลี้ แวะอุดหนุนมะนาวยักษ์ลูกโต สนับสนุนบริโภคภายในประเทศ ช่วยเกษตรกรจังหวัดลำพูนด้วยกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น