ดีเดย์ 15 ก.ย. นี้ กระจายชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด “เน้นแจกชุมชนแออัด-ตลาด” ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง

สปสช. เผย แนวทางการกระจายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบ Self-test ให้ประชาชนตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง เน้นที่กลุ่มเสี่ยง อาทิ ปชช.พื้นที่สีแดง ในครอบครัวหรือชุมชนมีผู้ติดโควิด คาดเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2564 ผ่านหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ 2 รูปแบบ

1. แจกให้ชุมชนแออัด- ตลาดต่างๆ โดยผู้นำชุมชน ผู้ประสานงาน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะดำเนินการรับชุดตรวจและกระจายให้กลุ่มเป้าหมาย โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมารับที่หน่วยบริการ

  • กทม.ลงทะเบียนรับที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
  • ต่างจังหวัดลงทะเบียนรับกับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลใกล้ชุมชน

2. แจกที่หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลและ รพ.สต.ทุกแห่ง รวมถึงคลินิกและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่สีแดง​ ให้กลับไปตรวจที่บ้าน

ประชาชนขอรับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หากเข้าเกณฑ์ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง จะมีขั้นตอนให้ดูร้านขายยาใกล้บ้าน และโทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ

เบื้องต้นแจกคนละ 2 ชุด เผื่อตรวจซ้ำอีก 5 วัน และถ้ามีผลเป็นบวกก็จะนำเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)​ หรือดูแลในระบบชุมชน (Community Isolation)​ ก็จะต้องตรวจซ้ำด้วย RT-PCR

  • ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการผ่านแอปฯ เป๋าตัง 11 ก.ย.นี้
  • มีปัญหาในการรับชุดตรวจ ATK โทรถามสายด่วน สปสช. 1330 (24 ชม.) หรือ
  • add line สปสช. ที่ @nhso เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น