คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ แจงจะได้รับวัคซีน Sinovac เพิ่มเติมภายในกลางสัปดาห์นี้

วันนี้ (13 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือ แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามการจัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนของศูนย์ฉีดฯ แต่ละอำเภอ และเร่งรัดศูนย์ฉีดฯที่ยังไม่ได้ส่งแผน เร่งดำเนินการจัดทำและส่งแผนโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้รับการจัดสรรวัคซีนได้อย่างทั่วถึง และคาดว่าภายในกลางสัปดาห์นี้ทางจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac มาเพิ่มอีก อย่างไรก็ตามทางศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดสรรไปยังกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฉีดฯแต่ละอำเภอให้ครบตามเป้าหมายก่อน จากนั้นจะเป็นกลุ่มของบุคคลทั่วไป ทั้งนี้หากศูนย์ฉีดฯอำเภอใด ประสงค์ต้องการจะขอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มให้จัดทำแผนและแจ้งมายังศูนย์บริหารการฉีดวัคซีนฯจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับการจัดสรรต่อไป

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินการของศูนย์บริหารฯ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอสันทราย ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีน การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่กลุ่ม 608 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆถึงวัคซีนทางเลือก การให้คำแนะนำรับสิทธิ์ในเว็บกำแป๋งเวียง และการจัดชุดเคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป สำหรับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ขณะนี้ได้มีการเตรียมแผนการจัดสรรวัคซีนในเดือนกันยายนไว้แล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น