ทต.บ้านกลางลำพูน ฝ่าฝนมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9:00 น นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ และนายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองลำพูนร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามโครงการ “บ้านกลางร่วมใจ ต้านภัยโควิค-19” โดยเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลบ้านกลาง และสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านกลางร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งถุงยังชีพที่นำไปมอบให้ประกอบไปด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม จำนวน 91ชุด ที่ได้รับการบริจาคมาจากพี่น้องประชาชน ห้างร้านต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางและตำบลใกล้เคียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น