(มีคลิป) ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) “วัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม” จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อ 14 ก.ย. 64 เวลา 08.30-12.00 น. พ.อ.วิทยา แก้วพรม รองเสธ.ทภ.3 / รองเลขานุการศอ.จอส.พระราชทานภาค3/หน.จอส.904 ภาค 3 นำทีมจิตอาสา 904 อำนวยความสะดวกลงทะเบียน, ดูแลผู้พิการ, พระภิกษุและผู้ด้อยโอกาสรับวันซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1

โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด, สสจ.พล.เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาฉีดวัคซีนฯสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ผู้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 540 ราย, Sinovac เข็ม 1 500 ราย รวม 1,040 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น