นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ อ.แม่สาย เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด และส่งมอบธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้กักตัว

เวลา 11.00 น. วันที่ 14 ก.ย. 64 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกฤศ โพธสุธน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายชาญชัย แสนรัตน์ นายอนุชา ยอดเชียงคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอแม่สาย ส่งมอบน้ำดื่ม ธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายธนทรัพย์ เกเย็น นายวีระยุทธ วิสุทธิเกษม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เป็นผู้แทนในการรับมอบ

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงราย ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประสานขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ในเขตพื้นที่ ต.เวียงพางคำ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้ที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก

ในการนี้ นายก อบจ.เชียงราย ได้นำธารน้ำใจของพี่น้องชาวเชียงรายมาส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว มากกว่า 600 คน โดยการส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 366 แพค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องชาวอำเภอแม่สายที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น