ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ ประธานมอบทุนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 -​ ปีที่ 4

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 4 ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 13 ทุนๆละ 24,000 บาท เป็นเงินจำนวน 312,000 บาท ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น