นายกเทศมนตรี ต.บ้านกลาง พร้อมทีมงานส่วนราชการเทศบาล ร่วมอำนวยความสะดวกงานในชุมชนบ้านสิงห์เคิ่ง

14 กันยายน 2564 นายสอน อินแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมทีมงานส่วนราชการเทศบาล ร่วมงานศพ แม่ชูศรี หมูกลาง อาสาและ อสม. หมู่บ้านหนองเคิ่ง ต. บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยได้ตรวจสอบในงานได้มีมาตรการที่เหมาะสม ปลอดภัยตามกรมควบคุมโรคกำหนด
โดยได้ร่วมกับ ทีมงานอำนวยความสะดวก ในการจัดงานเนื่องจากฝนตก มีน้ำขัง บริเวณที่จัดงานในวัดพระสิงห์เคิ่ง ทั้งนี้ แม่ชูศรี หมูกลาง อายุ 72 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 กันยายน 64 เป็นอาสาที่ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น