ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 (VITT)

ภาวะ VITT คือการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำ ที่พบได้หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีการรายงานพบภาวะ VITT ได้หลังการฉีดวัคซีนอยู่ 2 ชนิดคือ Astrazeneca และ Johnson & Johnson ซึ่งมีองค์ประกอบบางส่วนของวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาไปกระตุ้นเกล็ดเลือด ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำ


สาเหตุเกิดจากอะไร อุบัติการณ์พบได้ในกลุ่มอายุใด การวินิจฉัยและการการรักษา ทำอย่างไร

ข้อมูลโดย
อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา
หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.นพ ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา
อาจารย์หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Youtube : https://bit.ly/3inxHLZ

ร่วมแสดงความคิดเห็น