บกปภ.ช. ได้กำหนดการประชุมติดตามและเตรียมการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม

“หากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม สร้างโสมมในพื้นที่ลำปาง พวกเราเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมห่างปวงประชา ทุกหน่วยพร้อมช่วยด้วยใจอาสา ขจัดปัญหาเหล่านั้นทันที” เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้กำหนดการประชุมติดตามและเตรียมการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS :Video Conference System) โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาและเตรียมการป้องกัน/แก้ไขต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดลำปาง ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปางได้ให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์และการเตรียมการป้องกัน/แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยพันเอกโสภณ นันทสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง(ทหาร) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ทั้งนี้จังหวัดลำปาง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเตรียมการป้องกัน/แก้ไขสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม หากเกิดขึ้นในพื้นที่ต้องมีการตอบโต้/ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประชาชนชาวลำปางได้อยู่อย่างผาสุขและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตามลำดับต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น