กอ.รมน.ลำพูน ลงพื้นที่มอบสิ่งของ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ ต.ริมปิง

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จ.ลำพูน (ท.) พร้อมด้วย นายก ทต.ริมปิง และผู้นำชุมชน ฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ (ถุงยังชีพ, แอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัย และแผ่นพับประชาสัม พันธ์ ) ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน  ตามโครงการขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ และเกิดความตระหนักรู้ยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น