จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac เพิ่มอีก 82,500 โดส

วันนี้ (15 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้ที่ประชุมได้รับแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข จะจัดสรรวัคซีนรอบใหม่ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 15-17 กันยายน 2564 จำนวน 27,500 โดส และวันที่ 19-20 กันยายน 2564 จำนวน 55,000 โดส

รวมยอดจัดสรรวัคซีน Sinovac จากส่วนกลางมาจำนวน 82,500 โดส ทั้งนี้จะมีแผนการบริหารวัคซีนเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้เกิน 50% ของจังหวัดก่อน ที่จะมีแผนการจัดสรรการฉีดวัคซีนไปยังพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ที่เตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ Charming Chiang Mai ต่อไป

ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์ฉีดวัคซีนฯทุกอำเภอ เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่ยังคงค้างอยู่ให้ครบตามเป้าหมายภายในวันศุกร์นี้ เพื่อทางศูนย์บริหารจัดการวัคซีนจังหวัด จะได้วางแผนการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับมา ให้กระจายไปยังทุกอำเภอได้อย่างทั่วถึง

ร่วมแสดงความคิดเห็น