ชาวบ้านเฮดังๆ มหาดไทยให้ลำปาง เป็น 1 ใน 70 จังหวัด ที่จะสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามนโยบาย “ที่ดินคือชีวิต” เริ่ม 1 ตุลาคม 2564

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำการสำรวจรังวัดในพื้นที่ 70 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุดรธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้และเริ่มเดินสำรวจในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ดินคือชีวิตของพี่น้องประชาชน ที่เสมือนเป็นหลักประกันในสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัย ที่ทำกินสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นอกจากนี้ ยังเป็นมรดกที่ส่งต่อความภาคภูมิใจไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งตนได้ผลักดันนโยบายนี้มาโดยตลอด เพราะเมื่อประชาชนมีความมั่นคงในด้านรายได้และความเป็นอยู่แล้ว จะมีส่วนช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้ประเทศ เกิดการพัฒนาไปอย่างสมดุลและเข้มแข็ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น