ปภ.แนะรู้ทัน – ป้องกันอุบัติภัยช่วงน้ำท่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และให้การดำเนินชีวิตในช่วงน้ำท่วม เป็นไปอย่างปลอดภัย

ช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วทุกภาค ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ จึงมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆ ทั้งการจมน้ำ อันตรายจากสัตว์มีพิษ ของมีคม รวมถึงอันตรายจากไฟฟ้าและเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้การดำเนินชีวิตในช่วงน้ำท่วมเป็นไปอย่างปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการเรียนรู้การปฏิบัติตน เพื่อป้องกันอุบัติภัยในช่วงน้ำท่วม ดังนี้

จมน้ำ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
– ไม่ลงเล่นน้ำ จับสัตว์น้ำหรือทำการเกษตรหรือประกอบกิจกรรม บริเวณที่มีน้ำท่วมสูงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก เพราะอาจจะถูกกระแสน้ำพัด และไม่ควรอยู่ในน้ำนานเกินไป เพราะอาจจะเป็นตะคริวจมน้ำได้
– หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ หากจำเป็นควรใช้ไม้สำรวจเส้นทาง โดยเฉพาะกลางคืนใช้ไฟฉายส่องนำทาง เพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำ
– นำวัสดุลอยน้ำยึดเกาะในขณะที่ต้องลุยน้ำท่วมสูง อาทิ ห่วงยาง ถังแกลลอน ยางในรถยนต์ เพื่อป้องกันกระแสน้ำพัด

สัตว์มีพิษ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
– ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ ที่มักจะหนีน้ำขึ้นมาอาศัยภายในบ้าน อาทิ ตู้ เตียง รองเท้า ที่เช็ดเท้า
– ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันพาหะนำโรคในช่วงน้ำท่วม

ของมีคม ให้ปฏิบัติ ดังนี้
– สวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อต้องลุยน้ำ เพื่อป้องกันการเหยียบเศษวัสดุหรือของมีคมอยู่ใต้น้ำ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ

รถจมน้ำ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
– ประเมินสภาพเส้นทาง พร้อมคาดการณ์ระดับความสูงของน้ำและความแรงของกระแสน้ำ หากมีน้ำท่วมสูงให้เลียบใช้เส้นทางที่ปลอดภัย
– หลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูง หรือกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพราะรถอาจจะถูกพัดออกนอกเส้นทาง ทำให้ได้รับอันตราย

อุบัติภัยจากไฟฟ้า ให้ปฏิบัติ ดังนี้
– ปิดสวิตช์ไฟและสับคัทเอาท์ เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
– ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรืออยู่บริเวณที่พื้นที่ชื้นแฉะ หากมีกระแสไฟรั่ว ทำให้ถูกไฟดูดได้
– ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือปลั๊กขึ้นที่สูง ให้พ้นจากระดับที่น้ำท่วมสูง เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด
– ไม่เข้าใกล้แนวสายไฟหรือสัมผัสวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าทุกชนิด เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะทำให้ได้รับอันตรายถูกไฟดูด
– ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า หากชำรุดให้แจ้งช่างดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปลอดภัย เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

เพลิงไหม้ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
– ให้ดับเทียนและตะเกียงน้ำมันให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม

ทั้งนี้ ช่วงน้ำท่วม อาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากอุบัติต่างๆ หากเรียนรู้การปฏิบัติตน เพิ่มความระมัดระวังการจากสัตว์มีพิษ ของมีคม การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ จะทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงน้ำท่วมเป็นไปอย่างปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น