รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบโดยร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น