มอบข้าวสารชุมชนรอบโรงพยาบาล ชุมชนหัวฝายและชุมชนระแกง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง มอบหมายให้ นายแพทย์ภูมินทร์ ชลาชีวะ ประธานชมรมจริยธรรม นำคณะ มอบข้าวสารขนาดบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง ให้กับชุมชนหัวฝาย และชุมชนระแกง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ ชมรมจริยธรรมได้มอบข้าวสารและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลรวมแล้ว 420 ชุด โดยท่านที่มีความประสงค์ร่วมมอบข้าวสารและสิ่งของอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจารุวรรณ เหมืองจา โทรมือถือ 0 8963 6705 2

ร่วมแสดงความคิดเห็น