เงินใคร ? จำนวนกว่า 3 ล้านบาท ไม่ทราบครูท่านใดเป็นเจ้าของ โอนเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ฯ ร่วม 9 ปี

จากผู้ใช้ยูสเซอร์นาม “ดารารัตน์ เกิดผล” ได้โพสต์ข้อความว่า “เงินของสมาชิกท่านใด ? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา โดยไม่ได้ระบุให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าเป็นของสมาชิกท่านใด และโอนเงินมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ทำให้ปัจจุบันมีเงินค้างในบัญชีเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น กรณีสมาชิกท่านใดที่ได้โอนเงินมายังสหกรณ์ฯ และสงสัยว่ายอดเงินดังกล่าวเป็นการทำรายการของท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบและแจ้งมายังสหกรณ์ฯ อีกครั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง ทั้งนี้ หากสหกรณ์ฯ ยังไม่ได้รับการแจ้ง สหกรณ์ฯ ยังจะคงตั้งบัญชีเป็นเงินรอตรวจสอบต่อไป และจะบันทึกรายการของท่านเข้าระบบ ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการโอนจากสมาชิกผู้โอน ณ วันที่สมาชิกแจ้งเท่านั้น โดยจะไม่บันทึกรายการย้อนหลัง ณ วันที่ท่านโอน เพราะระบบได้ทำการปิดงานประจำวันเป็นทีเรียบร้อยแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าว เป็นของนางดารารัตน์ เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งถึงเพื่อนครูที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมแจ้งบัญชียอดเงินที่มีการโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯมาตั้งแต่ปี 2556 มาจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยไม่ระบุชื่อผู้ส่ง และวัตถุประสงค์ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 รวมยอดเงินทั้งหมด 3,145,840.45 บาท

ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ และเพจสหกรณ์ฯว่า ยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในจำนวนดังกล่าวจริง พร้อมระบุว่า ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบจากกรณีสมาชิกโอนเงินมาโดยไม่ได้ระบุให้สหกรณ์ฯ ไม่ทราบว่าเป็นของสมาชิกท่านใดและโอนเงินมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ทำให้ปัจจุบันมีเงินค้างในบัญชีเป็นจำนวนมาก ฯลฯ ดังกล่าว โดยให้ผู้สงสัยว่าจะเป็นผู้โอนเงินให้สหกรณ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานการเงิน โทรศัพท์ 0-5385-1888 ต่อ 300-305 มือถือ 08-7725-6372, 08-8267 -1708 โทรสาร 0-5385-1890 Line ID: @financecmcoop E-mail: [email protected]

ทั้งนี้ กรณีการโอนเงินซื้อหุ้น–ชำระเงิน–นำฝาก สมาชิกสามารถซื้อหุ้น ชำระหนี้ กับสหกรณ์ฯ ได้โดย 1.ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานสหกรณ์ เวลาการให้บริการ 08.30 น.–15.30 น. 2. แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด” ทางสหกรณ์ฯ จะทำรายการให้ ณ วันที่เงินเข้าบัญชีธนาคารและหากมีค่าธรรมเนียมทางสหกรณ์จะดำเนินการหัก จากหน้าแคชเชียร์เช็ค และ 3.ฝากเงินผ่านทางธนาคาร 7 ธนาคารพาณิชย์(ตามที่แจ้งไว้) เมื่อโอนเข้าบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้เขียนชื่อ เลขทะเบียนสมาชิก พร้อมทั้งเบอร์โทรติดต่อกลับ รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการโอนเงิน ในสำเนาสลิปใบนำฝาก และส่งโทรสารมาที่ 0-5385-1890 งานการเงิน (หากส่งเอกสาร/หลักฐาน มาหลังเวลา 15.00 น. งานการเงินจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป) พร้อมทั้งโทรศัพท์ตรวจสอบ 0-5385-1888 ต่อ 300-305

ร่วมแสดงความคิดเห็น