ทม.เมืองแพร่ ร่วมกับรพ.แพร่ ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 2ป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่ม 608 อย่างต่อเนื่อง

………เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 608 ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเรื้อรัง และเพิ่มเติมโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเข็มแรกจะเป็นซิโนแวค (Sinovac) และเข็มที่สองเป็นแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) โดยวันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 โอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ ได้ใลห้ข้อแนะนำและข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับวัคซีนดังกล่าว โดยมีประชาชนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กว่า 150 คน ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น