ผวจ.แพร่ เปิดหมู่บ้านนาคูหา อ.เมืองแพร่ ดินแดนโอโซนอันดับ7 ของประเทศ รองรับการเปิดประเทศ

จ.แพร่เตรียมเปิดจังหวัดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสในหน้าหนาวนี้เมื่อ เวลา 11.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสมหวัง พวงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ เป็นประธานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว แบบ New Normal กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านนาคูหา หมู่ 5 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านในหุบเขา ที่มีวิถีชีวิตแบบชนบท มีธรรมชาติที่งดงาม อากาศบริสุทธิ์ เป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนอันดับ7 ของประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมที่ชาวบ้านทำหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อ เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัด ได้แก่ การทำบ่อเตา(สาหร่าย) การทำสวนห้อมแห่งของจ.แพร่ การทำกาแฟ การทำกาละแมเตา


………….โดยมีนายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน โดยมีนายอาทร พิมชนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการจ.แพร่ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ นายณัฐ วังกาวรรณ นายกเทศมตรีตำบลสวนเขื่อน นายภาสกร หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่นอปท. ประชาชน ร่วมงาน
……………นายสมหวัง พวงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ ได้นำส่วนราชการ อปท.และสื่อมวลชน ชมฐานการเรียนรู้ พร้อมสาธิตวิธีทำ ในฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ฐานเรียนรู้ ที่ 1 (ฐานบ่อเตา) ฐานเรียนรู้ที่ 2 (ฐานสวนห้อม) ฐานเรียนรู้ที่ 3 (ฐานกาแฟ) ฐานเรียนรู้ที่ 4 (ฐานกาละแมเตา)
…………..เป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านนาคูหา อาชีพ เพื่อส่งเสริมชาวบ้านให้มีรายได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติในการเปิดประเทศของรัฐบาล ซึ่งจ.แพร่ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะเปิดระยะที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น