จังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 150,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

ที่สระเก็บน้ำหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มี นายชาตรี กิติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงยอง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

ตามมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บริหารรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ และระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ พร้อมทั้งขอความ ร่วมมืองดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี

และในปีนี้ จังหวัดลำพูน โดยหน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในสระเก็บน้ำหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นแหล่ง ฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของคนในชุมชน ได้มีการปล่อยพันธ์ปลา ประกอบด้วยปลาตะเพียน ปลายี่สก และปลานิล จำนวน 150,000 ตัว

นอกจากการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำของจังหวัดลำพูน จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 500,000 ตัว ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งแพร่ขยายพันธ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรม ต่างๆ อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น