“ส.ว.ก๊อง” นายก อบจ. เผยจับมือ “แพทยศาสตร์ มช.” จัดซื้อวัคซีนทางเลือก โมเดอร์น่า

60,000 โดส วงเงิน 70 ล้าน ฉีดให้ประชาชนช่วงมกราคม ต้นปีหน้า รองรับฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ วันที่ 16 กันยายน 2564 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ เผยความคืบหน้าจัดซื้อวัคซีนทางเลือก เพื่อฉีดให้ประชาชนว่า อบจ.ได้ประสานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก จำนวน 60,000 โดส ในราคาทุน วงเงิน 70 ล้านบาท เพื่อฉีดให้ประชาชนชาวเชียงใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเป็นการจัดหาเพิ่มเติม จากวัคซีนที่ทางจังหวัดดำเนินการอยู่แล้ว โดยฉีดให้ประชาชนไปกว่า 40 % แล้ว จากเป้าหมายที่ขอฉีดวัคซีน 1.2 ล้านคน จากประชากรกว่า 1.6 ล้านคน
“ผู้บริหาร จะขออนุมัติสภา อบจ. เพื่ออนุมัติจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวในสัปดาห์หน้า
ซึ่งสภา อบจ. เคยอนุมัติวงเงินจัดซื้อวัคซีน รวม 260 ล้าน ก่อนจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่าจากสภากาชาดไทย 100,000 โดส วงเงิน 110 ล้านบาท เพื่อฉีดให้ประชาชน 5 กลุ่มเสี่ยง ช่วงตุลาคมนี้ โดยในการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่าจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก่อน จากนั้นจะได้นำวัคซีนดังกล่าวไปฉีดในช่วงมกราคม หรือต้นปีหน้า ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วย” นายพิชัย กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น