สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต ให้นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกสมาคมฯ ในโอกาสครบวาระ

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต ให้นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกสมาคมฯ ในโอกาสครบวาระบริหารงานตามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564 โดยมีนางจุไร ชำนาญ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ , นางดลจิต ศรีสุวรรณดี กล่าวอวยพร มีคณะกรรมการ สมาชิกร่วมอวยพร มอบของที่ระลึก รูปแบบ New Normal ณ บ้านวังน้ำริน ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น