มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่จัดโครงการสงเคราะห์ชุมชน มอบถุงยังชีพ ให้เทศบาลต.ป่าไผ่ อ.สันทรายเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นายปุรวิชญ์ วันตา อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ จัดโครงการสงเคราะห์ชุมชน มอบถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำมันพืช ปลากระป๋อง แพมเพิร์ส ) ให้เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชน ที่ไดรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนางเครือวัลย์ คำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่,สมใจ หิรัญสุข นักพัฒนาชุมชน พร้อมคณะรับมอบ ณ บริเวณหน้าสำนักงานวิทยาเขตฯ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น