พระไม่ทิ้งโยม ! เจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดตากแจกสิ่งของให้ฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่วัดโพธิคุณ ต. แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก พระครูสุธีวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ ในฐานะประธานทุนนิธิหลวงพ่อพระมหาวิบูลย์ “พุทธญาโน “ นำสิ่งของเครื่อง อุปโภค บริโภค ได้แก่ ข้าวสาร กาแฟ น้ำดื่ม ชุด PEE มอบให้นายปรีชา สอนแวว ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 นายสมพักตร์ ประพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 11 และนายสมคิด แก้วทอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโควิด 19

สำหรับ จังหวัดตากถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 ใน 29 จังหวัดของประเทศ โดยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดตากในวันนี้ มีผู้ป่วยรายใหม่ 144 ราย ผู้ป่วยระลอกใหม่ (สะสม ) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 – 16 ก.ย 64 ทั้งหมด 13,206 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 – 16 ก.ย 64 ทั้งหมด 13,555 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 3,451 ราย เสียชีวิตวันนี้ 2 ราย เสียชีวิต สะสม ระลอกใหม่ 217 ราย

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น