ไขข้อข้องใจ: ฉีดวัคซีน “mRNA” กับความเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

 

วัคซีนกลุ่ม mRNA คือวัคซีนจากบริษัท Pfizer และ Moderna

สาเหตุของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีน ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าตัววัคซีนเองหรือสารประกอบ ทำให้ภูมิต้านทานของเราไปทำร้ายกล้ามเนื้อหัวใจ เป็นผลให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้

อุบัติการณ์ในการเกิดพบน้อยมาก โดยพบจากผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA
– ประมาณเฉลี่ย 12 คนต่อล้านคน
– โดยจะพบมากในกลุ่มอายุน้อย อายุต่ำกว่า 30 ปี
– พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงหลายเท่าตัว

อาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อาจจะมาด้วยการเจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย

ถ้าอาการรุนแรงอาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หรือช็อคได้

จากรายงานพบว่า ผู้ที่มีผลข้างเคียงจากวัคซีนมากกว่า 95% มีอาการค่อนข้างน้อยมาก หรือไม่มีอาการเลย
อาการมักเกิดภายใน 7-30 วัน หลังรับวัคซีน ควรรีบพบแพทย์ เมื่อมีอาการ

mRNA วัคซีนมีข้อมูลที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ 12 ปี

ข้อมูลโดย
อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์
อาจารย์สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น