นายกอบจ.แพร่มอบหมายให้สจ.บุญโชติสำรวจจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

……..นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่มอบหมายให้ สจ.โชติ นายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ.เขต 2อ.ลอง สำรวจจุดติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์เฉพาะถนนสายหลักของอบจ.แพร่ก่อน
-ร่วมกับผู้ใหญ่พิษณุ ม.2น้ำริน..รองประธานสภาและส
.อบต.ต้าผามอกและช่างจิีบช่างอบจ
-หน้าโรงเรียนน้ำริน-หน้าวัดน้ำริน2จุด
-ทางระหว่างบ้านใหม่พม่า-บ้านปง ม.3=4จุด
-บ้านใหม่ศรีล้อม ตั้งแต่ปากทางอ่างแม่ทะลุผ่านหน้าบ้านอบต.เกลียวไปบ้านอิมจำนวน10จุด
-เลยป่าช้าบ้านแพะไปเชื่อมบ้านห้วยแม่ต้า10จุด
……….สจ.บุญโชตืยานสกุล.กล่าวกับผู้สืรอข่าวว่า ต้องขออภัยถ้ายังไม่ทั่วถึง..การพัฒนาแต่ละหมู่บ้านต่างกันบางท้องที่สร้างถนนอัดบดไม่ได้เพราะติดป่าไม้ก็ต้องพัฒนาด้านอื่นแทนครับจะพยายามดูแลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อาจถูกใจและไม่ถูกใจบ้างแต่จะทำให้เกิดปนะโยชน์กับพี่น้องให้มากที่สุดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น