อบจ.แพร่ ร่วมกับ อ.เด่นชัย ป้องกันตลิ่งพังทลาย ดินไปกีดขวางทางน้ำ

อบจ.แพร่ ไปทำงานทุกทัองที่ ระหว่างวันที่ 6-16 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ สจ.วังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภา อบจ.แพร่ และส.อบจ.เขต 2 อ.เด่นชัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งพังทลาย ที่บ้านห้วยไร่ หมู่ 1 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย  ความยาว 35.00 เมตร สูง 7.00 เมตร

เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง และการกัดเซาะของตลิ่ง ไม่ให้ดินไปกีดขวางทางน้ำ และเพื่อให้น้ำในลำห้วยสามารถไหลสะดวก และระบายได้อย่างรวดเร็ว โดยมี นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัด อ.เด่นชัย มาให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น