กาดบะป๊าว เชียงใหม่ ได้รับเครื่องหมาย SHA ยกระดับความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

กาดบะป๊าว ย่าน ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้รับเครื่องหมาย SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration หมายถึง ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ อย่างสบายใจ ห่างไกลโควิด-19 ♥️

เรามาทำความรู้จัก SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration กันเถอะ !! หากเห็นเครื่องหมายนี้ที่ไหน ท่องเที่ยวแบบมั่นใจได้เลย ♥️

SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการประเทศไทย
ท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย สบายใจ ห่างไกลโควิด-19 ที่ กาดบะป๊าว
.
เราจะผ่านไปด้วยกันนะคะ ♥️
ด้วยความห่วงใยจาก กาดบะป๊าว เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น