แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ บ.ประชาภักดี หมู่ 13 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อขับเคลี่อนมาตรการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

มีหน่วยงานร่วมโครงการประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด จ.พะเยา, กรมทหารราบที่17, สาธารณสุข อ.เชียงคำ, สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ, โรงพยาบาลเชียงคำ และองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ถึงมาตรการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดแก่ผู้นำชุมชนที่มาร่วมกิจกรรม, การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด, การมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนชุมชน, มอบถุงยังชีพ, หน้ากากอนามัยและอาหารปรุงสุกจากรถครัวสนาม กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรค จ.พะเยา อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และน้ำดื่ม “พัชรธรรม” ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด จำนวน 4 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น