พอ.สว. ออกหน่วยให้บริการเชิงรุกในพื้นที่อำเภอลี้

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดลำพูน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ตรวจ รักษา ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านนากลาง อำเภอลี้

วันนี้ (วันที่ 17 กันยายน 2564 ) ที่โรงเรียนบ้านนากลาง หมู่ 2 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดลำพูน และประชาชนในพื้นที่ตำบลลี้ ร่วมพิธี

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดออกหน่วยให้บริการในรูปแบบ New Normal เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 พร้อมจัดบริการเชิงรุก ในการตรวจรักษาสุขภาพแก่พี่ น้องประชาชนในพื้นที่ อาทิ การให้บริการทันตกรรม การให้บริการรักษา ตรวจโรค ทั้งแบบแผนปัจจุบัน และแบบแผนโบราณ รวมถึงการออกให้บริการ ทำหมันสุนัข และแมว จากกรมปศุสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง รวดเร็ว

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และคณะแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่ นักเรียนอนุบาล ถึง ชั้นประถม จำนวน 109 ชุด และลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ในพื้นที่บ้านนากลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ที่จำเป็น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ ผู้ป่วย และครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้ อย่างทั่วถึง อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น