เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 42 ราย โดย 27 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (17 ก.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 42 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 27 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 15 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 3,558 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 668 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 299 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ (แม่ตื่น) 17 ราย โรงพยาบาลรัฐ 145 ราย โรงพยาบาลเอกชน 203 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 4

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 521 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 127 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 18 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 2 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 38 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 7,727 ราย และรักษาหายแล้ว 7,010 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 532,462 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 157,040 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 67,106 คน คิดเป็นร้อยละ 55.40 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 308,316 คน คิดเป็นร้อยละ 37.95

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สถานการณ์ Covid-19 (ระลอกใหม่) จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย (17 ก.ย. 2564)

ร่วมแสดงความคิดเห็น