เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) แก่ประชาชนกลุ่ม 608

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 608 ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเรื้อรัง และเพิ่มเติมโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเข็มแรกจะเป็นซิโนแวค (Sinovac) และเข็มที่สองเป็นแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) โดยวันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 มีประชาชนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กว่า 150 คน ณ บริเวณกาดสามวัย โอกาสนี้นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลแพร่ในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น