สพม.เชียงใหม่ นิเทศติดตาม โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพร้าววิทยาคม

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจราชการ และนิเทศติดตาม โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แก่งน้ำใจและความหวัง” สถานศึกษานำร่อง โรงเรียนพร้าววิทยาคม


ภาพ/ข่าว: ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี

ร่วมแสดงความคิดเห็น