เสน่ห์โคมไต อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สืบสานและอนุรักษ์ สร้างรายได้สู่ชุมชน

ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สนับสนุนส่งเสริม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับกลุ่มเสน่ห์โคมโต ซึ่งมีนายเสน่ห์ นวรศะศิ เป็นประธานกลุ่ม และน.ส.ทวีรัตน์ ศรีสุนันทา รองประธาน ร่วมกันขับเคลื่อนการทำโคมไต เพื่ออนุรักษ์การทำโคมไต เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มมีอาชีพมีรายได้ ภายใต้การสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

นายเสน่ห์ นวรศะศิ ประธานกลุ่มเสน่ห์โคมไต กล่าวว่า กลุ่มเสน่ห์โคมไต ได้มีการพัฒนาต่อยอดมาจากการอบรมทำโคมไต เมื่อปีงบประมาณ 2562 โดยมี อ.ส่างคำ จางยอด ผู้เชี่ยวชาญการทำโคม ได้เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งเดิมใช้กระดาษสา หรือกระดาษว่าวในการทำและตกแต่งโคม ปัจจุบัน ได้ร่วมกันพัฒนามาเป็นการทำโคมจากผ้าสีสันต่าง ๆ สวยงาม คงทน สามารถเก็บไว้ได้นาน โดย มีขั้นตอนการทำ 4 ขั้นตอน คือ

  1. การทำโครงของโคม วัสดุอุปกรณ์ มีไม้ไผ่ กรรไกร ลวด สายยาง ขั้นตอนแรก ตัดไม้ไผ่ตามขนาดของโคม แล้วมาต่อเป็นรูป สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ตามแบบของโคม แต่ละประเภท นำมาประกอบเป็นโครง
  2. การติดผ้ากับโครงของโคมแต่ละประเภท
  3. การต้องลายแบบต่าง ๆ และทำหางโคม มักใช้เป็นผ้าโทเล เพราะเนื้อผ้าจะแน่น มีความสวยงาม
  4. การประดับตกแต่งโคมให้สวยงาม ด้วยลวดลายต่าง ๆ ที่ฉลุไว้

สนใจผลิตภัณฑ์โคมไต ติดต่อได้ที่เพจ กลุ่มเสน่ห์โคมไต

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น