ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยรวม 11 จังหวัด สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

18 ก.ย. 64 เวลา 08.40 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 16 – 18 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ปราจีนบุรี จันทบุรีและพระนครศรีอยุธยา รวม 37 อำเภอ 101 ตำบล 437 หมู่บ้าน 3 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,007 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ปราจีนบุรี จันทบุรีและพระนครศรีอยุธยา รวม 37 อำเภอ 101 ตำบล 437 หมู่บ้าน 3 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,007 ครัวเรือน

สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ดังนี้

  • พิจิตร ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอโพทะเล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอสากเหล็ก และอำเภอบึงนาราง
  • ชัยภูมิ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอเนินสง่า และอำเภอบ้านเขว้า รวม 8 ตำบล
  • นครราชสีมา น้ำล้นอ่างเก็บน้ำจากฝนตกหนักเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง และอำเภอโชคชัย รวม 8 ตำบล
  • ปราจีนบุรี น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอเมืองปราจีนบุรี รวม 11 ตำบล ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในอำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอกบินทร์บุรี
  • พระนครศรีอยุธยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา และอำเภอบางบาล รวม 7 ตำบล

ภาพรวมสถานการณ์ทั้ง 5 จังหวัด ระดับน้ำลดลง ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น