(มีคลิป) แม่ฮ่องสอนพบผู้ป่วยติดเชื้ออีก 9 ราย เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สบเมย

การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถควบคุมได้ ล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้ออีก 9 ราย ในนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม รวมอยู่ด้วย และเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สบเมยทั้งสิ้นล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันใน Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 213 ราย ด้านประชาชนในจังหวัดหวั่นการระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้จะกระทบต่อการเปิดเมืองรับการท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผย ว่าในวันนี้ (8) มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 204 ราย พบเชื้อ 9 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Case MS 538-MS 542 และ CaseMS 546 รวม 6 ราย เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 3 ราย เป็นนักเรียน 4 ราย และ ประชาชน 2ราย ผู้ป่วยทั้ง 6 ราย มีความเชื่อมโยงกับ Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ และชุมชน มีผลการตรวจคัดกรองRapid antigen ผลบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สบเมย 5 ราย และ รพ.แม่สะเรียง 1.ราย สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้วไม่มีอาการป่วยรุนแรงจะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน Clusterโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 213 ราย

ในส่วนของ CASE MS543 – MS544 เพศชาย อายุ 42 ปี และเด็กเพศหญิง อายุ 1. ขวบ ผู้ป่วยทั้งสองเป็นพ่อลูกกัน อยู่หมู่บ้านในเวียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง โดยพ่อมีอาชีพค้าขาย เริ่มมีอาการป่วย วันที่ 16 กันยายน 2564 มารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid Antigen ผลบวก ส่วนลูก Rapid Antigen ผลลบ ส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อทั้ง 2 ราย

ส่วน CASE MS545 เพศชาย อายุ 32 ปี ขณะป่วยพักอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง ทำงานเป็นลูกจ้างที่โรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564 เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่หมู่บ้านแม่ตอละ อ.สบเมย เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 15 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid antigen ผลบวก ส่งตรวจด้วยวิธีRT-PCR ผลพบเชื้อ

สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 18 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จ านวน 546 ราย เป็นเพศชาย 270 ราย และเพศหญิง 276 รายเสียชีวิต 4 ราย (0.7%) รักษาหายแล้ว 296 ราย (54.3%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 246 ราย (45%) รักษาอยู่ ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ 6 ราย รพ.แม่สะเรียง 15ราย รพ.ปาย 12 ราย รพ.สบเมย 30 ราย CI รร.สบเมยวิทยาคม 60 ราย CI บ้านสบเมย 4 ราย CI วัดอมราวาส 3 ราย และรพ.สนาม 2 แห่งรวม 116 ราย

นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงอาการของผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาทั้ง 246 ราย ว่า เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 241.ราย ปานกลาง 2 ราย และรุนแรง 3 ราย พร้อมขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไป.ในที่ชุมชน.และปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่กำหนด อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันโรค ลดความรุนแรงของโรค และ ลดการเสียชีวิต หากมีการติดเชื้อโควิด-19

สำหรับการแก้ปัญหาในเชิงรุก ล่าสุด ทีมงานแพทย์และพยาบาลลงพื้นที่ ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่มีการพบผู้ป่วย บ้านห้วยมะโอ,บ้านสบเมย ขณะที่มีข่าวลือสะพัดว่า มีนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงติดเชื้อโควิดอีก 1 รายและทำให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องถูกกักตัวอีกจำนวน 49 คนกักตัวในสถานศึกษา ส่งผลให้ชาวแม่สะเรียงและชาวสบเมย และรวมไปถึงชาวแม่ฮ่องสอน พากันตระหนกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่ยังมีทีท่าว่าจะยังไม่คลี่คลายในระยะเวลาอันสั้นนี้และ คาดจะส่งผลกระทบต่อการเปิดรับการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่จะมีการเปิดในเดือนตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้

ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น