(มีคลิป) เวียงสาปลูกไผ่ซางหม่น เนื่องในวันไผ่โลก บ้านสันติสุข จ.น่าน พื้นที่ประมาณ 17 ไร่

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564  ที่บริเวณป่าชุมชน บ้านสันติสุข หมู่ 10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน พ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านได้ร่วมลงพื้นที่ ที่มีการปลูกไผ่ซางหม่น ร่วมกับนายปัญญวัฒน์ อุดราช ผจก.ธกส.สาขาเวียงสา นายชมัด ไชยมงคลผู้ทรงวุฒิของหมู่บ้าน นายพิชิต ซองการ ผู้ใหญ่บ้านสันติสุขและนายจุลศักดิ์ อินต๊ะ เจ้าของร้านจุลดาภัณฑ์ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิ่งพันธ์ไผ่ซางหม่นในครั้งนี้ โดยมีราษฏรในบ้านสันติสุขมาร่วมกันปลูกไผ่ซางหม่นในป่าชุมชน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 17 ไร่เศษ

ในครั้งนี้ นายปัญญาวัฒน์ อุดราช (หนานเจิด) ผจก.ธกส.สาขาเวียงสา ได้ให้ข้อคิดแนวทางตลอดจนประโยชน์จากการปลูกไผ่ซางหม่นเป็นที่น่าสนใจยิ่ง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น