การแข่งขันกีฬา Esports เชียงใหม่ : ROV Chiang Mai’s Youth sports Tournament 2021

วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา Esports เชียงใหม่ : ROV Chiang Mai’s Youth sports Tournament 2021 โดยมี ผศ.ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรม E-sport วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท บี เอ เอ เค จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬา E-sport และสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกม รองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคต

ในการแข่งขันในครั้งนี้มีเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขัน จำนวน 1,458 คน หรือ 258 ทีม ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1,000 คน หรือ 194 ทีม โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งในวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศ เหลือเพียง 4 ทีม สุดท้ายที่เข้ารอบการแข่งขัน Final Round ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และรางวัลสำหรับทีมอื่นๆ รวม มูลค่าเงินรางวัลกว่า 74,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น